Som timvikarie är du anställd per tillfälle, vilket innebär att du vikarierar för en särskild person. Fördelen arbetsgivaren kan få med timvikarier är att det går snabbt att få tag på vikarier när behov uppstår. Timvikarier får timlön, vilket inkluderar semesterlön. Det betyder att de själva får spara pengar under året för att kunna vara semesterlediga på sommaren, då de inte får någon lön. En annan fördel för arbetsgivaren kan vara att timavlönade personer inte finns med när lönerevisioner görs. De hänger alltså inte med i den löneutveckling som alla tillsvidareanställda har. Detta blir billigare för arbetsgivaren. Nackdelen med timvikarier är att det på längre sikt blir dyrare för arbetsgivaren än att ha tillsvidareanställda personer i exempelvis ett resursteam.