När du har vikarierat i mer än 12 månader har du företrädesrätt till fortsatt arbete, men det går att låta en person vikariera på ledig tjänst i avvaktan på att den ska tillsättas. Ett vikariat är tidsbegränsat. Däremot ska arbetsgivaren lämna besked om att anställningen inte kommer att fortsätta, om du varit anställd mer än 12 månader under de tre senaste åren.

Arbetsgivaren kan alltså lämna besked om att anställningen (vikariatet) kommer att upphöra. Men det kan vara så att arbetsgivaren har brutit mot din företrädesrätt genom att anställa en annan person. Den som blev anställd kan också ha företrädesrätt och längre anställningstid än du. Denna fråga måste utredas. Kontakta förbundets lokala sektion för att få hjälp.