Om arbetsmiljön på en arbetsplats inte är bra och personalen mår fysiskt och psykiskt dåligt ska det påtalas för arbetsgivaren. Det är i första hand arbetsgivarens ansvar att åtgärda bristerna, innan en eventuell myndighet kommer in. Men om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar kan skyddsombud eller huvudskyddsombud hävda er rätt enligt arbetsmiljölagen. Enligt den är arbetsgivaren skyldig att meddela vad de tänker göra åt bristerna. Om inte skyddsombudet eller huvudskyddsombudet gör vad de ska, kan ni vända er till sektionsstyrelsen och påtala detta.