Du får tillgodoräkna dig LAS-tid för all den tid du arbetar, oavsett anställningsform. I de flesta fall blir detta aktuellt när någon har sagts upp, det vill säga att den som har minst LAS-tid får gå. När du har vikarierat mer än tre år under de senaste fem åren ska du ha tillsvidareanställning. Men i det fallet räknas bara den tid då du har vikarierat för någon.