LAS betyder Lagen om AnställningsSkydd. Om du som anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller inte får ditt vikariat förlängt, har du företrädesrätt till återanställning inom nio månader efter det att anställningen upphört. Men för att det ska gälla måste du ha haft minst 12 månaders anställning hos arbetsgivaren under den senaste treårsperioden. Det heter då att du är LAS:ad. ”Lasning” innebär också att den som har minsta antalet anställningsdagar får gå först om arbetsgivaren ska säga upp personal på grund av arbetsbrist.