Alla anställda har rätt till semester enligt lag och kollektivavtal. Som anställd lämnar du önskemål om när du vill ha semester, men det är arbetsgivaren som tillstyrker eller avslår din ansökan. Vid avslag ska det dock finnas skäl till varför du inte kan få semester när du själv vill ha den.