1939 simmade Sally Bauer över Engelska Kanalen. 1985 vill en mamma göra om prestationen. Båda är besatta av simmning.

Det är en dotter som berättar. Historien blir ont-i-magenspännande genom att läsaren hela tiden får små antydningar om vad som kommer att hända senare.
Sara Stridsberg har en säker stil med ett rikt bildspråk, där ändå varje ord verkar noga övervägt. En mycket bra debutroman. (Albert Bonniers förlag)