Arbetsmiljöverket har gett ut en handledning i hur man kan anpassa arbetsmiljön för att få människor att stanna i arbetslivet fram till pensionsåldern.

Bakgrunden är att den genomsnittliga pensionsåldern idag är under 60 år. Förhållandena i arbetslivet är en av förklaringarna till tidig pensionering.

Handledningen, ”Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv” har arbetats fram i samarbete med Margareta Torgén och Gunnel Ahlberg, forskare vid Arbetslivsinstitutet.
Deras sammanställning av svensk och internationell forskning visar att det saknas entydiga samband mellan prestation och ålder. Den större kunskap man får med åldern kompenserar för brister som kommer med åren som sämre hörsel och syn.

Handledningen hänvisar till olika tillämpbara ”AFS”, arbetsmiljöföreskrifter med kommentarer, som AFS 2000:42 om arbetsplatsens utformning. Exempelvis kan belysningen behöva bli bättre när personalen blir äldre och ser sämre.
I handledningen finns en checklista med ett 20-tal punkter som kan användas vid arbetsmiljötillsynen.

Rapporten finns på Arbetsmiljöverkets hemsida
www.av.se