Det finns ett EU-direktiv om arbetstider och en arbetsgrupp har nu till uppgift att undersöka på vilket sätt lagen bör förändras, så att direktivet också ska gälla Sverige. Förändringarna beräknas träda i kraft den 1 juli 2004. Hur de kommer att se ut och på vilket sätt ni som arbetar natt blir berörda, går inte att svara på i nuläget. Men arbetsmarknadens parter kommer också i fortsättningen att kunna teckna avtal om arbetstidens längd.

Nuvarande regler är att man ska ha obetald rast efter fem timmars arbete. För nattarbetare är det vanligast med måltidsuppehåll, då man på sin rast ska kunna lämna arbetsplatsen och då det måste finnas ersättare. Om ni ska ha rast eller måltidsuppehåll, om ni får ersättare eller måste gå ifrån på rasten är en arbetsmiljöfråga för förbundets sektion att hantera lokalt. Ni bör vända er till sektionen och berätta om de problem ni ser med arbetsgivarens förslag. En god arbetsmiljö är ju en av de viktigaste frågorna förbundet arbetar med!