Det du beskriver låter helt oacceptabelt. Självklart ska chefen hålla ordning på papperen och förvara dem så att inte obehöriga kommer åt att läsa. Du berättar inte mycket om hur relationerna ser ut på din arbetsplats, men jag utgår från att du är medlem i facket. Jag tycker, att du ska ta hjälp från sektionen och i sällskap med någon ansvarig därifrån prata med chefen om hur kränkt du känner dig. Sektionen kan säkert också ge besked om vilken typ av upprättelse det är möjligt för dig att få.

Du skriver också att man ”glömt dig” när det gäller rehabiliteringen. Min fråga är: var är din fackliga organisation? Har du inte varit i kontakt med den? De kan hjälpa dig också när det gäller den frågan.