När det gäller vikariatet får de göra som de gör, det vill säga ge dig tre månader i taget. Min stora fundering gäller uppgiften om att du arbetat i kommunen i fem år. Som vikarie? I så fall, och om din sammanlagda anställningstid under dessa fem år är minst 1 080 dagar, ska din anställning övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning). Detta framgår av reglerna i Lagen om anställningsskydd. Kontakta Kommunal lokalt, så kan de hjälpa dig att titta på detta!