År 2002 var ett ovanligt år, visar LO:s rapport ”Löner år 2003”. Under många år har de som redan har hög lön fått större löneökning än de som har låg lön. År 2002 blev det tvärtom: De med låga löner fick mer än de högavlönade.

LO har jämfört löneökningarna i procent. I kronor är löneökningarna förstås inte lika stora, eftersom kommunanställda arbetare hade den lägsta utgångslönen.

Det innebär att lönegapet till tjänstemännen blev mindre räknat i procent, men inte i kronor.

Lönegapet till industriarbetarna minskade däremot både i procent och i kronor.

Inom gruppen kommunanställda arbetare är det de som arbetar med äldre och handikappade som fått de allra största ökningarna: 4,7 procent.

Trots ökningen har de kommunanställda arbetarna fortfarande den lägsta medellönen i undersökningen: 15600 kronor. Näst lägst medellön har landstingets arbetare: 16200 kronor.

är lönerna inte uppdelade efter avtalsområde, utan efter olika arbetsgivare.