Också personalen önskade att kommunen kunde var mer frikostig med att bevilja social samvaro med pensionärerna. Ändå hade de svårt att hinna med samvaron i de fall den hade beviljats. Det framgår av en översyn av sociala tjänster som Socialstyrelsen har gjort i 23 kommuner.

Trots att också biståndsbedömarna ansåg att sociala aktiviteter är viktiga så fanns det uppgifter om vad pensionärerna tycker om att göra i bara 25 procent av deras akter.

Läs mer: www.sos.se