I vårt avtal står att övertidsarbete ska vara beordrat eller godkännas i efterhand. Om du blivit beordrad att komma in på extra personalmöte borde ni gjort upp innan hur det skulle ersättas. Det kan finnas lokala överenskommelser om att just personalmöten ersätts med timme mot timme. Det får du kontrollera med Kommunals sektion.

Du skriver också att det händer att ni av olika anledningar måste stanna kvar efter arbetstiden och att ni inte får övertid för det heller. Ni måste göra upp med er chef vad det är som gäller. Skulle hon/han inte anse att det är övertid när ni tvingas stanna kvar efter arbetstidens slut, måste ni veta hur ni ska hantera situationen när den dyker upp. Klara spelregler är alltid bra att ha. Då behöver den situation du beskriver inte uppstå. Ta gärna hjälp av sektionen i frågan.