Generaldirektör Anna Hedborg har just överlämnat utredningen ”AHA Utredningsínstitut och mötesplats” (SOU 2003:13) till regeringen. Den föreslår bland annat en heltäckande databas med aktuella uppgifter inom området hälsa och arbete. Databasen ska bygga på individuppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) och Riksförsäkringsverket (RFV). På sikt ska även andra register tillföras, till exempel från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Socialstyrelsen.

Det nya institutets uppdrag blir att analysera sambanden mellan arbete och hälsa. På så sätt kan man i tid upptäcka ändrade förhållanden som kan leda till ohälsa.