Enligt MBL är den fackliga organisationen arbetsgivarens motpart i §11-förhandlingar Personligen tycker jag att man bör kontakta berörda eller tala med arbetsplatsombudet, om något sådant finns, innan förhandling.

Ni bör prata med sektionen om detta. Det kan finnas särskilda motiv till varför man gjort som man gjort.