Med det du beskriver som grund, är det tveksamt om du har någon självklar rätt till omplacering. En sådan rätt kan man ha av exempelvis medicinska skäl.

Om du inte trivs har du givetvis möjlighet att själv söka dig någon annanstans.
Det bästa vore väl ändå att du och din chef försöker reda ut vad det är som gör att ni inte trivs tillsammans. Ni kan kanske få hjälp från någon utomstående.