SKTF ställde 40 frågor till 1000 chefer i kommuner, landsting och kommunala bolag. Det visade sig att trots att kvinnliga chefer har högre utbildningsnivå har de lägre befattning och mycket sämre förutsättningar för att leda verksamheten.

Särskilt inom kvinnodominerade arbetsområden som vård och omsorg är det vanligt att cheferna ansvarar för över 50 medarbetare. Vilket i sin tur försämrar arbetsmiljön för de anställda eftersom cheferna inte hinner hålla utvecklingssamtal, hantera konflikter, förbättra verksamheten och hålla god kontakt med brukare och anhöriga.