Jag kan inte säga hur mycket det får skilja i lön, för det finns inga regler för det. Lönen bestäms bland annat av utbildning, erfarenhet, vilket typ av arbete man har, ansvar och så vidare. En del av lönen är individuell.
Jag tycker du ska ta kontakt med din sektion och diskutera frågan med dem. De vet hur löneläget ser ut där du arbetar.