Jag tycker att ni ska visa dom ”två arga katterna” det här svaret. Jag utgår ifrån att ni själva har försökt prata med era arbetskamrater? Dom måste få reda på hur ni som arbetskamrater reagerar på deras bråk. Dom har skyldighet att uppträda korrekt på arbetsplatsen. Om dom inte gör det så kan det uppfattas som brytande av anställningsavtalet.
En förutsättning är förstås att de är medvetna om det. Arbetsgivaren ska därför tala om vad som gäller. Arbetsgivaren har rätt att, efter information, vidta olika åtgärder, varningar och ev. varsel, omplacera eller säga upp båda eller endera personen. Det spelar då ingen roll vem man kan anse ha mer eller mindre skuld till problemen. Arbetsgivaren kan avgöra vem som är mest värdefull att behålla för verksamheten.

Det är bra att ni har en ny chef. Det brukar vara så, att det är ”lättare” för en ny chef att åtgärda problem än det möjligen varit för den förra. En ny chef har i allmänhet inte hunnit ”fastna” i olika bevekelsegrunder eller jobbrelationer och bör kunna agera med fasthet.

Om ingenting händer tycker jag att ni ska anmäla situationen till huvudskyddsombudet. Denne kan kräva att arbetsgivaren förbättrar situationen. I sista hand kan Arbetsmiljöinspektionen kopplas in. De kan då sätta press på arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön.