Om ni har rätt till en timme friskvård i veckan menar jag att den ska läggas in i schema på ett eller annat sätt. Ta kontakt med sektionen, så kan de hjälpa er.

Att få det retroaktivt är troligen inte så enkelt, då det sägs att ni har timmen ”i mån av tid.”