Nej, några sådana normer finns inte. Däremot säger arbetsmiljölagen att man ska ha en rimlig arbetssituation. Upplever man att belastningen är för hög, bör man i första hand ta kontakt med skyddsombudet och arbetsgivaren för att göra något åt det.