Skånetrafiken är huvudman och ansvarar för alla upphandlingar av buss- och tågtrafik i Skåne. 

I 12 av 16 av deras avtal samt i avtalet med Pågatågen står det klart och tydligt att företagen ska ansvara för uniformen och i uniformen ska svarta heltäckande skor samt svarta, mörkgrå eller mörkblå strumpor ingå. 

Mikael Olsson, regionalt skyddsombud för Kommunal, har nu drivit frågan vidare upp på politisk nivå. 

– Vi har sagt till arbetsgivarna att det står i avtalen men de bara nonchalerar oss. De säger att huvudmannen inte har krävt det, säger Mikael Olsson. 

Mikael Olsson, huvudskyddsombud vid Nobina med kort hår och mustasch sitter vid ett bord och ler. Han bär en röd jacka över en vit skjorta och det finns en whiteboard i bakgrunden.
Mikael Olsson, regionalt skyddsombud för Kommunal.

Kommunal har tryckt på

Nu har frågan hamnat på kollektivtrafiknämndens bord i Region Skåne, de politiker som är högst ansvariga för Skånetrafiken. Efter att Kommunal tryckt på har Socialdemokraterna i nämnden krävt att Skånetrafiken ser till att företagen följer det som står i avtalet och fixar fram skor och strumpor.  

– Det är inte valfritt för företagen om de ska följa avtalen eller inte, säger Andreas Schönström (S) och ledamot i nämnden där M, KD, L och SD har majoritet. 

Det som nu beslutats är att tjänstemännen ska hålla möten med företagen i ämnet och sedan ska nytt beslut tas i november. 

Kommunals Mikael Olsson är orolig för att frågan kommer dribblas bort under tiden, att det blir en överenskommelse mellan huvudman och företag om att man kan strunta i kravet. 

– Vi kommer att ha manifestationer och sådant för att hålla frågan vid liv, säger han. 

De politiskt ansvariga har själva inte känt till avtalskravet innan Kommunal påtalade vad som faktiskt står i kontrakten.

Att Skånetrafiken inte låtsats om avtalskravet är obegripligt, säger Mikael Olsson. 

– För mig är det helt ofattbart att en sådan stor huvudman inte kan hålla reda på sina upphandlingar. 

Därför betalar inte Nobina för skor

Öresundstågen är det enda företag i Skåne som i vart fall delvis uppfyller kravet då man ersätter ombordpersonalen för skor upp till ett visst belopp. I övriga företag lyser skor och strumpor med sin frånvaro. 

Ett av de större bolagen Nobina hänvisar till praxis. 

– Praxis är att anställda själva bekostar sina skor och i stället har vi i dialog med våra fackliga partners haft en modell där man kompenserar det här på annat sätt med exempelvis andra plagg, säger Nobinas presschef David Erixon. 

Men varför följer ni inte det som står i avtalet? 

–  Det här är en branschfråga, vi har haft en modell där vi kompenserat det här på annat sätt. Om det inte är tillräckligt får vi hitta en annan modell, där vi kan lösa det här praktiskt med hänsyn både till fötter och arbetsmiljö men också att vi säkerställer det utifrån ett skattetekniskt perspektiv.  

Därför följer bussbolagen inte kontrakten 

Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne som är politiskt ansvariga för Skånetrafiken och dess upphandlingar har beslutat om ett omtag i frågan om skor och strumpor till bussförare. Möten ska hållas med trafikföretagen och nytt beslut tas i november. 

I underlaget till Kollektivtrafiknämndens beslut framgår vad bolagen skyller på: 

• Praxis att personalen köper skor och strumpor själva. 

• Enhetliga skor passar inte alla. 

• Skatteregler, att personalen kan förmånsbeskattas. Ett argument som underkänns av Socialdemokraterna som påpekar att om det finns loggor på kläderna/skorna så förmånsbeskattas man inte.