I landets två största städer är det klart att anställda i Kommunals yrken garanteras en högre löneökning än vad som står i avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I Stockholm får alla 1 000 kronor i lönepåslag (mindre om man jobbar deltid).

Det är 15 kronor mer per medlem än det centrala avtalet. Löneökningen gäller även visstidsanställda. Och i Göteborg blir det som lägst 600 kronor i löneökning. 

Enligt det centrala avtalet ska alla garanteras minst 450 kronor.

Redan på majlönen fick alla i Kommunals yrken sina nya löner i Stockholm. I fjol dröjde det ända till oktober innan de nya lönerna var klara att betalas ut, sex månader efter det att avtalet var klart. 

Lönekollen

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

En av dem som just fått sin nya lön med en tusenlapp i lönepåslag är Henrik Wykman Brink, administratör och arbetsplatsombud vid Skärholmens sim- och idrottshall i södra Stockholm. Han är glad för att löneökningen kom så tidigt men är inte odelat positiv till att det blev lika till alla. 

–  Grundprincipen är fin. Men jag är lite delad. På min arbetsplats tycker jag inte det är jättebra. 

Varför? 

–  Det skapar lite irritation, vissa tycker att en del gör mer än andra på jobbet. 

Henrik Wykman Brink, skyddsombud och administratör på Skärholmens simhall.

Arbetsplatsombuden fick rösta

Innan löneförhandlingarna skickade förhandlingsansvariga en fråga till samtliga arbetsplatsombud, cirka 800, om vad man tyckte. 

Majoriteten ville ha generellt påslag berättar Linda Runcrantz, facklig företrädare vid Stockholms idrottsförvaltning. 

– Ombudsmännen yrkade då på 1 150 kronor till alla, sen blev det 1 000 kronor. Arbetsgivaren sade inte tvärt nej. Det har inte hänt förut. 

Kommunal har även andra år föreslagit generellt påslag exempelvis ett år när potten låg på 380 kronor i genomsnitt.

– Men då sade arbetsgivaren nej, säger Linda Runcrantz.

Anita Lidberg, Stockholms personaldirektör, förklarar att den största orsaken till att man gick med på generell löneökning denna gång var att det centrala avtalet ser ut som det gör. Individgarantin på 450 kronor ska betalas ut senast i juni och resten, 535 kronor är tänkt som en individuell del som kan gå ut senare. 

–  Vi tyckte inte att det var så smidigt att först betala ut ett belopp i juni och sen förhandla det andra för sig. Vi är en ganska stor arbetsgivare. Vi har alltid problem med att hinna klart med löneförhandlingarna i tid, säger Anita Lidberg. 

Höjd individgaranti i Göteborg

Lokala löneförhandlingar pågår nu i hela landet och det kommer bli olika resultat i olika kommuner och regioner. I Göteborgs stad har individgarantin höjts till 600 kronor för alla, alltså även för visstidsanställda. Pengarna betalas ut den 27 juni.  

– Det är bra att de höjt den till 600 kronor. Kanske är det rättvist, då får ju ingen mer eller mindre. Men det blir ju mindre pengar kvar att fördela sedan, säger Evabritt Nilsson, vårdbiträde i hemtjänsten i Göteborg.

I fjol fick hon och andra anställda i Göteborgs stad vänta på nya lönen till i november. I ett 50-tal kommuner och regioner betalades nya lönen ut i september eller senare. Det ledde till att Kommunal fick in ett senaste datum för utbetalning och en individgaranti i avtalet 

Det betyder att det blir kvar i snitt 385 kronor i lönehöjningar som ska fördelas individuellt. Kommunal förhandlar nu för att höja den summan i de olika förvaltningarna. Den delen av löneökningen ska betalas ut i oktober. 

Berömmer Kommunal

På en skola i Göteborg arbetar Ewa Johansson som elevstöd och fritidsledare. Hon är kritisk till en individgaranti på 600 kronor. 

– Man tackar inte nej, men varför kan man inte hålla sig till de 450 kronorna? Så att man har mer till de individuella ökningarna? 

Ewa Johansson

Samtidigt berömmer hon Kommunal för att ha förhandlat fram att löneökningarna ska betalas ut i juni och att det inte dröjer till november som i fjol. 

Den högre individgarantin försvaras av Kommunal. 

– Jag har fått mycket positiva reaktioner, säger Sandy Westergren, Kommunals förhandlare. 

Han förklarar en högre individgaranti motverkar att en större del av summan för löneökningar används för att höja dem som kommit in på låga löner eller ligger lågt. Till att höja de lägsta lönerna vill Kommunal i stället använda de 30 miljoner kronor som Göteborgs stad avsatt. 

Löneökningar i kommuner och regioner

  • 985 kronor höjs lönerna med i genomsnitt den 1 april. Detta gäller heltid. 
  • 450 kronor av de 985 kronorna är en individgaranti. Alltså en garanterad löneökning. Den ska betalas ut senast den 30 juni i år. 

    Källa: Avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona.