En kollektiv besvikelse. Så beskriver brandmannen Marcus Aronsson på Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund stämningen efter beskedet om att Kommunal inte vann hela striden om dispenskrav kring att schemalägga dygnsjobb.

Aronsson är en av initiativtagarna till att facket skulle driva frågan om dygnspass i avtalsrörelsen.

– Det Kommunal har presenterat nu tycker inte vi är tillfredsställande, säger han.

Jimmy Södermark är minst sagt förbannad:

– Det är upprört här. Det är totalt själsdödande att vara arbetsplatsombud. Det känns som att vi slåss mot både Kommunal och arbetsgivarorganisationerna, detta i en fråga med en enkel lösning. Det är helt absurt.

Men det var också en viktig fråga för fackförbundet, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal. Han har stor förståelse för frustrationen och ovissheten många brandmän nu känner. Och han understryker att alla frågor är lika viktiga, att de inte väger två frågor emot varandra, som löner och dygnsvila.

– De yrkanden vi har gått fram med har vi drivit lika hårt och lika kraftfullt.

Förenklad dispens

Han vill ändå framhålla att det har skett förbättringar även för räddningstjänsten med ett förenklat dispensförfarande.

Om man har sökt en gång och fått den beviljad så behöver man inte söka igen. Då kan arbetsgivaren i fortsättningen besluta om att fortsätta med dygnspass om förutsättningarna är likvärdiga, och då enbart rapportera det till nämnden. 

– Det vill säga, man har inte fått mer pengar, man har inte mer personal, man har samma behov av dispens – då kan man fatta beslut om det lokalt, säger Ingelskog.

Men trots justeringar är Marcus Aronsson besviken.

Är inte det bra då, att det nu blir enklare?

– Jo, det är bra men det är fortfarande onödigt, säger han.

Jimmy Södermark är av samma åsikt.

– Fortfarande krångligt och onödigt. Man måste kunna planera sin verksamhet i mer än ett år i taget. Det går inte att bygga en verksamhet på dispenser.

Dispenserna finns kvar för att SKR anser att de krävs för att kunna leva upp till EU:s arbetstidsdirektiv.

– Vi behöver ha en nationell linje när det gäller hur vi förlägger arbetstiderna och då är vår bedömning för att det ska fungera krävs det fortfarande en viss form av dispensansökan, säger Ulf Olsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.

Däremot slopas det centrala dispenskravet inom LSS. Här ska det nu räcka med lokala MBL-förhandlingar.

Kommunal kan tappa medlemmar

– Vår bedömning är att där finns ett annat brukarperspektiv. Vi har ju en rättighetslagstiftning inom stora delar av LSS som också väger emot, där finns ett annat juridiskt läge, säger Ulf Olsson.

Marcus Aronsson vittnar om arga kollegor runt om i landet och att röster nu höjs för att lämna Kommunal.

Kommunal har en resa att göra där, säger Ingelskog själv. Nästa vecka ska han träffa de förtroendevalda inom räddningstjänsten och ta diskussionen kring dessa frågor vidare.

– Det är klart att vi har en förtroendekris delvis inom räddningstjänsten. Den behöver vi ta på stort allvar och så klart möta upp det och våga träffa förtroendevalda.

Dispensreglerna för räddningstjänsten

  • Beslut som arbetstidsnämnden tar från och med 18 april 2024 blir vägledande.
  • Efter ett år med beviljad dispens ska en lokal bedömning göras, men ska också skickas in till nämnden.
  • Om en dispens avslås ska det kunna motiveras varför av arbetstidsnämnden.
  • Kommunal tror att detta gör det enklare när en ny ansökan görs och att den kan gå igenom.
  • Redan fattade beslut förlängs och kommer att gälla till och med 31 oktober 2025.
  • En tillfällig överenskommelse (fram till och med 31 mars 2025) har gjorts mellan parterna som tillåter att jobba dygnspass efter MBL-förhandling i samband med särskild övning, allmänna val, nationella folkomröstningar samt insatser för nationell och regional beredskapsfunktion.