I veckan fick Medelpads räddningsförbund svar på sin dispensansökan om att jobba dygnspass. Liksom andra räddningstjänster får förbundet dispens under sommarmånaderna, men beslutet sade även ja till dygnsjobb under helger. Däremot inte vid övning och utbildning, som efterfrågats. 

Men när personalen började läsa beslutet blev de minst sagt paffa.

– Skälen de skriver att vi har uppgett, är inga skäl som vi känner igen, och då började vi leta, säger Jimmy Södermark. 

Per Silverliden, förbundschef för Medelpads räddningstjänst, bekräftar bilden. 

– Det finns ett flertal punkter i beslutet med skrivningar som inte kommer från vår ansökan och som inte rör våra omständigheter, det måste komma från någon annan ansökan, säger han. 

Falun bland Medelpads orter

På ett ställe i beslutet stod det skrivet ”Falun”, vilket fick personalen att leta rätt på Dala Mitts dispensansökan för att helt enkelt jämföra. 

– Det är deras skäl som står i vårt beslutsunderlag. Då började vi fundera, är beslutet taget på vår ansökan eller deras – eller både och? Det går inte att ta det på allvar, säger Jimmy Södermark. 

I fredags skickade Medelpads räddningsförbund in ett formellt svar till Arbetstidsnämnden. Där de radar upp sju punkter med text från beslutsprotokollet som de anser är felaktiga och inte finns med i deras egen ansökan. 

Kommunalarbetaren har tagit del av Dala Mitts ansökan. Där står tydligt flera av de åtgärder som upprepats av nämnden i beslutsprotokollet till Medelpad.  

Arbetstidsnämnden, som fattar beslut om dispensen för dygnspassen, vill inte uttala sig specifikt om enskilda beslut. 

– Men det jag kan kommentera när det gäller Medelpad är att där upptäckte vi att det fanns ett skrivfel i beslutet, det är tillrättat och de har fått det justerat, säger Anders Ferbe, ordförande i nämnden. 

Felet som Ferbe syftar på är att det står ”Falun” i beslutet. Men räddningstjänsten står fast vid att det inte var det enda som stack ut i skrivelsen.

Omfattande ansökningar

Kan ni ha gjort fel i nämnden? 

– Jag tror inte att någon någonsin kommer att kunna säga att vi har gjort alla rätt alltid. Utan det kan naturligtvis insmyga sig fel, säger Anders Ferbe. 

Skulle ni kunna ha blandat ihop olika ansökningar? 

– Nej det tror jag inte. Däremot ska man komma ihåg att ansökningarna är ganska omfattande. De kan vara 50, 60, 70 sidor, och beslutsprotokollet på tre till fyra sidor. Och det gör att när man ska koka ner en fråga i en bedömning så finns det otvivelaktigt en risk att den som har skrivit grunddokumentet inte riktigt känner igen sig. 

Anders Ferbe välkomnar att räddningstjänsten hör av sig så ska ”de hantera det”, säger han. 

– I fyra månader har det tragglats så får vi ett beslut som vi inte tycker motsvarar vad vi frågat om, säger Jimmy Södermark och fortsätter: 

– Orimligt mycket tid har lagts ned från oss, jättemycket tid för att förklara vårt behov. Jag känner mig uppgiven. Det är en ren cirkus, totalt onödigt.