Norrköping satsar i år 27 miljoner kronor på extra lönehöjningar. Satsningen startade i fjol och kan vara en del av förklaringen till att barnskötarna lämnat bottenplatsen på KA:s listor över medellöner för Kommunals yrken. 

För barnskötarna betyder det i år en extra löneökning på i snitt 300 kronor.

Till det kommer löneökningarna i det nya avtal som Kommunal nu förhandlar med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Marie Dagerstål är barnskötare i Norrköping och ser den extra lönesatsningen som en bekräftelse.

– Summan är ju försvinnande liten om man tänker på att det ska skattas på löneförhöjningen. Men man uppskattas och blir sedd när man får en löneökning, säger Marie Dagerstål.

Utbildning ger höjd lön

Barnskötarna i Norrköping hade i fjol en medellön på 25 765 kronor vilket kan jämföras med rikssnittet på 27 577 kronor. Där borde också barnskötarna i Norrköping ligga anser Marie Dagerstål som säger att ekonomin har betydelse för hur man mår.

– Vi har ju varit ganska lågavlönade och det påverkar. Hur har jag råd att återhämta mig? Har jag råd att åka till spa en helg?

En förklaring till att barnskötarna i Norrköping länge haft låga medellöner har varit att många varit outbildade. 

Kommunen har därför satsat på utbildning och validering, alltså att yrkeskunskaper bedöms och erkänns formellt. Marie Dagerstål är en av dem som efter många år i yrket validerat sina kunskaper. Det ledde både till högre lön och mer trygghet i yrkesrollen.

Löneökning för undersköterskor

Även undersköterskor och stödassistenter är yrkesgrupper där Norrköping har bland de lägsta medellönerna i landet, visar KA:s lönestatistik. Nu kan de få lönehöjning på i snitt 270 kronor. 

Kommunals lokala företrädare i sektion Sydost tycker att det är bra att mera pengar satsas. I ett mejl till KA skriver Birgitta Lindström som är facklig företrädare: ”Vi vet att vi är nästan sämst i klassen eller bäst från slutet”.

Norrköping vill nu att lönenivåerna ska närma sig andra kommuners.

Planen är att de extra löneökningarna ska fortsätta både 2025 och 2026, förutsatt att ekonomi finns för detta, enligt Christine Leiris, som är förhandlingschef i Norrköping.

Hur länge behöver Norrköping göra extra satsningar för att komma i kapp?

– Jag vågar inte gissa, vi har ett gynnsamt läge nu 2024 att arbeta med vår lönebild. Men det är svårt att säga om vi är i ett bra läge efter 2026, eller om det kommer finnas fortsatt behov av extra satsningar framåt, säger Christine Leiris.

Barnskötare, undersköterskor och stödassistenter kan även komma att få del av nästa års satsning. 

– Vi behöver jobba strategiskt med lön, det tar ju tid, det är många stora yrkesgrupper där det tar tid att förändra en lönebild, säger Christine Leiris.

Norrköping har individuella löner, de extra löneökningarna kommer att fördelas utifrån det och gäller tillsvidareanställda samt visstidsanställda med månadslön. Någon individgaranti finns inte. Planen är att lönehöjningen ska betalas ut samtidigt med nya lönen.