Hur ser löneutvecklingen ut de senaste tio åren?

Till exempel hade en undersköterska i snitt en medellön på 23 420 kronor för tio år sedan, i fjol var medellönen 29 035 kronor. Om lönen ökat i takt med inflationen skulle lönen i stället ha varit 30 159 kronor.

Och för ett vårdbiträde var medellönen 22 035 kronor för tio år sedan, ifjol hade den ökat till 25 178 kronor. Om lönen följt inflationen skulle den ha varit 28 376 kronor.

Vilken lön skulle du ha haft? Här kan du räkna ut det: 

Om siffrorna

Siffrorna i tabellen är medellöner och gäller tillsvidareanställda. Medellönen är räknad på heltid, utan rörliga tillägg. Statistiken bygger på uppgifter som kommuner och regioner lämnat till Kommunalarbetaren, här omräknat till genomsnitt för hela riket.