Nacka kommun har inte nattis på en förskola utan erbjuder omsorg i barnets hem. Tjänsten är till för föräldrar som arbetar på tider då den vanliga förskolan har stängt och där det inte finns en annan förälder hemma.

Sedan 2020 har Nacka ett avtal med Nanny.nu om att företaget anställer de barnvakter som kommunen behöver för uppdragen. I dagsläget använder 54 familjer med sammanlagt 76 barn tjänsten.

”Bra med släktingar”

Familjerna som blivit beviljade barnomsorgen bestämmer själva vilken barnvakt de vill ha. De kan välja någon som företaget presenterar för dem, men majoriteten föreslår en egen barnvakt.

50 procent av barnvakterna är en släkting och 30 procent en vän till familjen. 

– Det är ju bra om det är släktingar, en moster, morförälder eller farförälder som är barnvakt och får den här pengen, om det är bäst för barnet och ingen annan lösning finns, säger Eivor Örenmark, ordförande (M) i utbildningsnämnden i Nacka.

”Väldigt hög kostnad för tjänsten”

Nackas avtal med Nanny.nu löper ut vid årsskiftet och utbildningsnämnden är just i färd med att fatta beslut om man ska göra en ny upphandling. Riskerna med att använda släktingar och vänner som barnvakter kommer då att lyftas av tjänstemännen i kommunen:

– Vi tycker att vi har en väldigt hög kostnad för tjänsten. Nacka har väldigt generösa regler och vi vill minimera riskerna med tanke på välfärdsbrott och risker när det gäller rapporterade timmar till exempel. Det är ju ändå skattebetalarnas pengar som används, säger handläggaren Sara Countakis. 

Cecilia Ahnberg och Albert Aaröe sitter i en säng och läser en bok.

Föräldrar nöjda med kommunalt betald barnvakt: ”För bra för att vara sant”

Nyheter

Risk för missbruk

Risken för missbruk av tjänsten när anhöriga anlitas har fått en annan kommun som anlitar Nanny.nu att skärpa sina regler. Ekerö kommun har nu i januari slutit ett nytt avtal med företaget.

Där slås det fast att anhöriga till familjen inte får anlitas. Bakgrunden är just risken för missbruk och att de anser att barnvaktsarbetet är en profession, vilket gör att det bör ställas vissa krav på barnvakten.

Nanny.nu (som har kollektivavtal med Kommunal) lyfter själva fram att det kan finnas risker när anhöriga anställs som barnvakter. Det kan handla om allt från arbetsmiljö till missförhållanden i hemmet:

– Ju närmare relation desto mindre sannolikt är det att problem av olika slag lyfts upp till oss som arbetsgivare. Vår upplevelse är att det har fungerat väldigt bra, men det finns saker att göra när det kommer till analys av arbetsmiljön och utbildningssystem. I dag har vi en webbutbildning innan man börjar och det är svårt att veta hur mycket man tar till sig av den, säger Per Danckwardt, vd för Nanny.nu

Bristande insyn

Flera kommuner som haft modellen med barnomsorg i hemmet under obekväm arbetstid har lagt ner verksamheten. Delvis på grund av att kostnaderna skenat men också för att man som i Tyresö kommun tyckt att man haft en bristande insyn och kontroll av verksamheten och arbetsmiljön.

I Sollentuna tog kommunen tillbaka verksamheten och startade ett nattis, samtidigt fick de betydligt färre barn inskrivna trots att de utökade tjänsten till att också gälla storhelger.

Men det finns också kommuner som är på gång att införa tjänsten.

I Kungsbacka har man fattat ett inriktningsbeslut om barnomsorg i hemmet med privata utövare och kommer att fatta ett skarpt beslut under 2024. Där är man tveksam till anhöriga som barnvakter:

– För oss är det viktigt att ha riktlinjer som förhindrar välfärdsbrottslighet, till exempel genom att vi inte tillåter att man anställer familj eller släktingar, säger Emanuel Forsell, (M) ordförande för- och grundskolenämnden i Kungsbacka.

Kostnaden för Nacka: 12 miljoner

I Nacka är man i färd med att fatta ett nytt beslut kring barnomsorg i hemmet. Utbildningsnämndens moderata ordförande menar att de vrider och vänder på frågan:

– Allt från att släktingar kan vara barnvakt till risker för missbruk. Vi är uppmärksamma och min känsla är att vi följer det noga. Kommunerna är inte alltid bäst på att göra allting och har man bra utövare så är vi en kommun som är väldigt öppna i det avseendet, säger Eivor Örenmark.

Totalt för 2023 beviljade Nacka familjerna 53 645 timmars barnvakt. Något färre nyttjades och den bokförda kostnaden för året hamnade på 11,9 miljoner kronor plus moms till Nanny.nu. 

Är det rimligt att nästan 12 miljoner av budgeten för förskolan används av ett femtiotal familjer?

– Det handlar om enstaka familjer som behöver ha den här möjligheten. Det ger dem möjlighet att vara ute och jobba och bidra till samhället. Pengar är pengar, och det är mycket pengar, men vi har valt barnperspektivet. Vi följer noga våra kostnader i Nacka och håller budgeten vilket ger möjligheten att fortsätta, säger Eivor Örenmark.

Barnomsorg i hemmet – Nacka

I december 2023 var 54 familjer med sammanlagt 76 barn i Nacka beviljade barnomsorg i hemmet när föräldrarna arbetade obekväma arbetstider. Familjernas behov varierade från runt 10 timmar till 140 timmar per månad. Nacka betalar Nanny.nu 357,50 kronor plus moms per barnvaktstimme.

Nanny.nu har i dagsläget två kommuner som kunder, storkunden Nacka (med 54 familjer) och Ekerö (8 familjer). Dessa två kommuner står för 30-40 procent av Nanny.nu:s omsättning, enligt dess vd Per Danckwardt. Nanny.nu har kollektivavtal med Kommunal. 

Nacka kommuns totala budgetpost för förskola och pedagogisk omsorg var 895 miljoner kronor för 2023.

De krav som ställs på barnvakterna är att de ska ha fyllt 18 år, ha viss erfarenhet av barnpassning, de ska kunna svenska, visa utdrag ut belastningsregistret och ha genomgått HLR-utbildning.