Den 1 februari blir det skärpta regler om dygnsvila för räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS-verksamhet. Det innebär att det behövs undantag för att få fortsätta med dygnspass. Men det tycks råda oklarheter kring när arbetsgivarna behöver söka dispens och vänta på besked, och när de kan besluta själva vad som gäller.

Behövs det dispens för att fortsätta med dygnspass inom personlig assistans?

SVAR: Oftast inte. Om anledningen till att man vill ha undantag är brukarens behov så behöver kommunen inte söka dispens. Då ska arbetsgivaren först mbl-förhandla det med facket. Därefter ska den högsta politiska nivån i kommunen fatta beslut om undantag.

Efter det ska kommunen skicka in beslutet för kännedom till en central arbetstidsnämnd.

Behöver arbetsgivaren vänta på besked från arbetstidsnämnden?

SVAR: Arbetstidsnämnden kan överpröva beslutet om de tycker att det är felaktigt men kommunen behöver inte vänta på besked utan kan köra igång med undantagen direkt. Det är bara om arbetstidsnämnden anser att beslutet är felaktigt som de kommer höra av sig.

När behöver man söka dispens för dygnspass inom personlig assistans?

SVAR: Om arbetsgivaren vill ha undantag som inte beror på brukarens behov utan av verksamhetsskäl, så gäller samma regelverk som för övriga verksamheter med ansvar för säkerhet, liv och hälsa, som räddningstjänst och ambulans.

Då måste arbetsgivaren göra en ansökan om dispens till arbetstidsnämnden och vänta på besked därifrån. Verksamhetsskäl är om det uppstår brist på kompetens under vissa tider och det inte går att lösa på annat sätt än genom att ha längre pass.

Källa: John Nilsson, förhandlingschef på Sobona, arbetsgivarorganisation för i huvudsak kommunala bolag.