”Läget är akut”. Så beskriver de tre fackförbunden Kommunal, Vision och Akademikerförbundet SSR situationen inom personlig assistans i Göteborg i en begäran om åtgärder till Arbetsmiljöverket, en så kallad 6:6a-anmälan.

– Det är svårt att få vikarier, mycket övertid, höga sjuktal, en stressig arbetsmiljö. Det blir en psykisk påfrestning för medlemmarna och den stora konsekvensen är att de flyr arbetet så att det blir ännu värre, säger Dennis Björk, huvudskyddsombud för Kommunal inom funktionsstödsförvaltningen i Göteborg.

Brott mot arbetstidslagen

Anledningen till att de tre fackförbunden lagt en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket är att hela verksamheten är drabbad, från personliga assistenter till administrativ personal och chefer. I anmälan står det att ordinarie personal ”används på ett ohållbart sätt” eftersom det är så svårt att få tag på vikarier och att det återkommande bryts mot både arbetstidslagen och kollektivavtal, genom att dygnsvila och veckovila inte följs.

I anmälan ges ett exempel på en vanlig situation: en personlig assistent som jobbat natt tvingas jobba över fyra-fem timmar eftersom den som skulle löst av sjukanmält sig och det tar sådan tid att få fram en vikarie. Sedan får den personliga assistenten bara fem-sex timmars ledigt innan det är dags att jobba nästa arbetspass.

Det saknas även ordinarie personal. Sjuktalen var 14,6 procent förra året. Personalomsättningen är hög, ungefär hälften av personalen byts ut under ett år.

Slopade dygnspass kan förvärra

Skyddsombuden lyfter också att de skärpta reglerna för dygnsvila kan göra situationen ännu värre Många jobbar dygnspass och om det inte längre blir möjligt behöver ännu mer personal anställas.

– Det är en stor riskfaktor. När det redan är svårt att rekrytera personal, hur kommer det bli då? Det måste arbetsgivaren ta på allvar, om mindre än ett halvår är det skarpt läge, säger Dennis Björk.

Han säger att arbetsgivaren trots att skyddsombuden påpekat problemen en längre tid inte kommit med några tydliga, konkreta åtgärder för att lösa situationen. Nu kräver de en tydlig plan för hur arbetsgivaren ska lyckas rekrytera mer personal och säkerställa personalens arbetsmiljö.

Kerstin Almgren, verksamhetschef för personlig assistans i Göteborgs stad.
Kerstin Almgren, verksamhetschef för personlig assistans i Göteborgs stad.

Kerstin Almgren, verksamhetschef för personlig assistans i Göteborgs stad, håller med Kommunal och de andra facken om att läget är allvarligt.

– Det beror ytterst på att det är för få personer som vill jobba i vård- och omsorgsverksamhet, det är en nationell problematik, säger Kerstin Almgren.

Svårt bemanningspussel

Hon instämmer i att läget riskerar att förvärras om dygnspass inte längre blir möjliga. Många pendlar från kranskommuner och tycker att det är värt det eftersom de inte behöver jobba så många pass, men risken är att de personerna slutar om dygnspassen försvinner. Och oavsett det behöver fler anställas för att få till ett schema utan dygnspass.

Kerstin Almgren säger att det faktum att brukaren inom personlig assistans har stor makt över vem som kommer hem till en gör att bemanningspusslet blir svårare att lösa än inom andra verksamheter. De har också personal utifrån antalet timmar som brukarna är beviljade, och eftersom det kan variera mycket från månad till månad blir verksamheten svårplanerad. Nu tittar de på om de kan utöka det så kallade assistansteamet, som åker runt och stöttar upp vid dubbelbemanning.

– I stället för att schemalägga två personer och att en ska ta sig dit för en punktinsats så har vi ett team som åker runt. Vi tänker att vi skulle kunna utöka det och ha viss överanställning där.

Vänder på alla stenar

Arbetsgivaren besöker också Folkuniversitetet och SFI-utbildningar för att berätta om yrket och ordnade nyligen ett rekryteringsevent. De tittar också på om det går att digitalisera mer för att frigöra personal.

– Vi måste lösa det här, det är jättemånga människor som är beroende av det. Vi vänder på alla stenar och är öppna för alla möjliga idéer och har massor av förslag som vi kommer fortsätta att få till stånd på olika sätt, säger Kerstin Almgren.

Arbetsgivaren har fram till den 15 maj på sig att svara på skyddsombudens begäran om åtgärder.