Hur långt kan ett pass vara?

SVAR: Ett pass kan i första hand vara högst 13 timmar, efter fem timmar har man rätt till rast enligt arbetstidslagen. Om du har rast så får du inte betalt för den tiden. Rast kan ibland bytas mot måltidsuppehåll, det sker på betald arbetstid.

Om passet kombinerar arbete och jour kan passet vara högst 20 timmar. Detta kräver MBL-förhandling. 

I verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet finns dessutom möjligt att söka dispens för 24 timmar för pass där arbete och jour kombineras. Det kan till exempel gälla ambulanssjukvård. 

Hur många timmars dygnsvila måste man ha?

SVAR: Du ka ha minst 11 timmars dygnsvila varje 24-timmarsperiod. Om dygnsvilan blir kortare än 11 timmar ska du få kompensation. Arbete och vila ska växla. 

Går det att ha delade turer?

SVAR: Ja, ett pass kan vara högst 13 timmar sammanlagt, alltså oavsett hur lång pausen är kan passet vara högst 13 timmar från början till slut.

Går det att arbeta kväll och sedan dag?

SVAR: Ja, men det måste vara 11 timmars dygnsvila mellan passen. Det går alltså att arbeta till klockan 20.30 på kvällen och sedan börja klockan 07.30 nästa dag.

Blir det svårare att ta extrapass?

SVAR: Ja, det kan bli svårare. Kravet på 11 timmars dygnsvila gäller så om det går att ta ett extrapass beror på hur de andra passen på schemat ligger. 

Blir det svårare att byta pass?

SVAR: Ja, det kan bli det. Betyder bytet av pass att du inte får 11 timmars dygnsvila så kan inte arbetsgivaren godkänna bytet. 

Gäller reglerna timavlönade?

SVAR: Ja, reglerna om 11 timmars dygnsvila gäller även den som är timavlönad och har tidsbegränsad anställning. 

Vilken dygnsvila gäller den som har flera olika arbetsgivare?

SVAR: Arbetsgivaren har ansvar för att reglerna om dygnsvila följs. Om du har ett extrajobb räknas det som en bisyssla och behöver godkännas av arbetsgivaren om du är anställd i en kommun eller en region. Förutom det finns inget egentligt hinder för att du använder din dygnsvila för att arbeta.

Källa: Kommunal, SKR.