Den 1 februari träder regelverket för dygnsvila i kraft för landets alla brandmän (gäller även personlig assistans och övrig LSS-verksamhet), och ett febrilt arbete för att söka dispens pågår runt om i landet hos räddningstjänsterna.

Flera arbetsgivare vill gripa det sista halmstrået för att behålla dygnspassen för brandmännen.

Först ut att skicka in dispensansökan är Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, där sex kommuner i Västsverige ingår. Huvudsäte är Borås.

– Vi behöver tid att ställa om, säger Jill Jingbrant, förbundsdirektör vid förbundet.

Porträttbild på Jill Jingbrant, förbundsdirektör vid förbundet.
Jill Jingbrant, förbundsdirektör vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

En fjärdedel kan säga upp sig

I sin dispensansökan pekar man bland annat på kompetensbrist, att det kan bli svårt att bemanna och att det finns risk att det blir svårt att lägga semester enligt önskemål för de anställda.

Man varnar för att en fjärdedel av personalen har långa pendlingstider och kan komma att söka sig bort, om inte möjligheten till långa sammanhängande pass finns kvar.

I åtminstone i ett år till vill man i Södra Älvsborg kunna behålla möjligheten att bemanna med pass som även kan innebära 24 timmars tjänstgöring i sträck.

Vad händer om det blir ett nej på er dispensansökan?

– Då ställer vi om, säger Jill Jingbrant.

Klarar ni det?

– Det vet jag inte men jag kommer i alla fall inte bryta mot kollektivavtalet, jag kommer inte bryta mot arbetsmiljölagen. Att söka dispens och få det beviljat är inte att bryta mot kollektivavtalet.

Alla de största vill ha dispens

Fler ansökningar kommer inom kort att komma till den så kallade arbetstidsnämnden som ska ta ställning till ansökningarna. Kommunalarbetaren har kontaktat de fem största räddningstjänsterna. En av dem, Attunda Brandkår, vill inte lämna kommentarer.

Övriga fyra säger till KA att de tänker söka dispens. Det gäller Storstockholm, Storgöteborg, Syd, där Malmö ingår, samt Södertörns brandförsvar som omfattar flera av Stockholms kranskommuner.

Gotlands räddningstjänst har tidigare meddelat att man vill söka dispens. Även räddningstjänsten i Halmstad kommer att söka dispens, rapporterar Hallandsposten.

Jill Jingbrant vid Södra Älvsborgs räddningstjänst tror att det betyder att fler ser samma risk för brist på kompetens.

– Vi har så små marginaler i våra personalgrupper, det är ont om brandmän, det är ont om brandingenjörer. Vi har inget extra att lägga in. 

Hur lång tid det tar innan man får svar på dispensansökan är oklart. 

Dispens för räddningstjänst

  • Från den 1 februari gäller skärpta regler för dygnsvila i räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS-verksamhet. För övriga verksamheter i kommun, region och kommunala bolag har regelverket redan trätt i kraft.
  • För att behålla dygnspass måste arbetsgivaren ansöka om dispens hos en arbetstidsnämnd, som består av representanter från Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt en oberoende person. Beslut om dispens kan tas för högst ett år i taget.
  • SKR skriver på sin hemsida att dispens kan beviljas om arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten enligt reglerna i kollektivavtalet eller bilaga R, som är en arbetstidsbilaga för räddningstjänsten. Och att dispens ska tillämpas restriktivt.
  • Det är flera steg innan dispensansökan kan skickas in. Först ska en riskbedömning göras ur arbetsmiljösynpunkt, efter det krävs en MBL-förhandling med de fackliga organisationerna. Sedan krävs också ett politiskt beslut i ansvarig nämnd.