Målet med uppropet är att få Kommunal att förhandla om brandmännens arbetstidsregler och möjliggöra scheman med 24-timmarspass helt utan dispensregler.

– Detta är den viktigaste frågan inför nästa avtalsrörelse. Vi kan inte ha det så att man måste söka dispens varje år. Vilken verksamhet kan ha det så att man planerar ett år i taget? säger Marcus Aronsson, vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, som hållit i namninsamlingen.

Men om dispensförfarandet bara blir en formalitet, är det inte bra då?

– Men då är det ju helt onödigt i så fall med dispenser. 

Från och med den 1 februari gäller de nya avtalen mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal om dygnsvila. Efter kritik från EU-kommissionen om för stora undantag från EU-reglerna har avtal ändrats. Det ledde till stora protester i våras från brandmän vars möjligheter till att behålla 24-timmarspassen var hotade. Efter det kom fack och arbetsgivare överens om att införa ett dispensförfarande som eventuellt skulle öppna för att man på vissa håll skulle kunna ha kvar dygnspassen.

– Jag har jobbat inom räddningstjänsten i 25 år och under alla år har detta med dygnspass diskuterats vid fikabord, och arbetsgivaren har sagt att det går inte att fortsätta jobba dygn. Men i alla år så har vi ändå kommit fram till att det mest effektiva för räddningstjänsten är att jobba dygn, säger brandmannen Marcus Aronsson.

Marcus Aronsson och Daniel Eggersten oroas över hur det blir med dispens för brandmän.

Skärpta viloregler

Brandmän: ”Problemet är 20-timmars­gränsen”

Arbetstider

”Omöjligt få dispens”

På sju dagar samlades över 1 000 namn in på medlemmar för att försöka få Kommunal att förhandla om brandmännens arbetstidsregler i bilaga R. Man har skrivit ett avtalsförslag som går ut på att man vill att Kommunal förhandlar om bilagan och möjliggör scheman med 24-timmarspass utan dispensregler.

Kommunal har tagit emot namninsamlingen och kontakt har tagits så att detta kommer också att hanteras precis som alla andra avtalsförslag. Avtalsförslagen sorteras och efter det prioriterar avtalsdelegationen förslagen. Därefter beslutar förbundsstyrelsen vilka avtalsyrkanden som ska drivas i avtalsrörelsen. I hanteringen tas också hänsyn till hur många medlemmar som står bakom avtalsförslaget, säger Kommunals ombudsman Lena Byström.

– Jag kan inte uttala mig om förhandlingarna 2024. Det jag kan säga är att vi kommer hantera alla avtalsförslag som kommit in.

Räddningschefer har i samtal med Marcus Aronsson och andra brandmän uttryckt att det kommer att bli i princip omöjligt att få dispens.

– Det har vi fått höra flera gånger. SKR driver den linjen stenhårt, säger Marcus Aronsson.

En dispensansökan

Och arbetsgivarorganisationen SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg säger till KA att möjligheten till undantag från kravet om 11 timmars dygnsvila kommer att tolkas restriktivt.

– Det är inte möjligt att regelmässigt bryta mot dygnsvilan vid planerad arbetstidsförläggläggning om det inte är nödvändigt. För att förlägga arbetstid i kombination med jour utöver avtalets 20 timmar krävs dispens, säger Jeanette Hedberg.  

Jeanette Hedberg, SKR.
Jeanette Hedberg, SKR.

Dispensansökningarna kommer att behandlas av en nämnd, bestående av representanter för Kommunal och SKR, samt en oberoende ordförande.

Enligt brandmannen Marcus Aronsson är det hittills bara en brandstation som skrivit en dispensansökan.

I Västra Götaland ska ett antal brandmän ha sagt upp sig som en följd av det omgjorda regelverket. SKR:s Jeanette Hedberg medger att frågan kan orsaka bemanningsproblem.

– Vi har generellt sett stora utmaningar att klara av att bemanna framöver på hela arbetsmarknaden. Så det är klart att den här förändringen kommer i sämsta tänkbara läge. Men samtidigt behöver vi förhålla oss till EU:s arbetstidsdirektiv. Det är inte ett fritt val att följa skyddsregler.