Jag håller inte alls med debattören Magnus Sandholm som vill att Kommunal ska avtala om längre veckovila för medlemmarna. Det viktiga är att facket jobbar för kortare arbetsvecka samt att vi självklart inte tvingas jobba delade arbetspass. 

Hur den enskilde sedan väljer att förlägga arbetstiden bör i största möjliga utsträckning vara mellan arbetsgivare och enskild arbetstagare. Det finns ingen naturlag som säger att alla mår bäst av att ha en veckovila på 60 timmar i sträck.

Det är bara något som blivit på grund av att många jobbar måndag-fredag och sedan är lediga lördag och söndag.  

Låt den enskilde bestämma

Vissa vill jobba mycket under en period för att kunna vara ledig mycket under en annan period. Andra vill kanske jobba mer utspritt och föredrar korta ledigheter för att på så sätt inte ha så många arbetspass i rad. Låt detta vara upp till den enskilde bestämma. 

Bara för att något är normalt behöver det inte vara bra för alla. Så låt den enskilde bestämma vad som är bäst för den.

Inom bland annat personlig assistans och räddningstjänst slåss nu många som jobbar dygnspass för att kunna fortsätta med det även i fortsättningen. Ska man därtill besluta om minst 60 timmars sammanhängande veckovila så blir snart enda alternativet att jobba typ fem dagar i sträck för att sedan vara ledig två. 

Trivs man att jobba så finns det massor av arbeten söka sig till som har detta arbetsupplägg – det är ju normalt att jobba så. Men bara för att något är normalt behöver det inte vara bra för alla. Så låt den enskilde bestämma vad som är bäst för den.