Vi får höra att arbetet med att göra heltidsarbete till norm inom välfärden pausas i Vänersborg. Detta trots att det är viktigare än någonsin att arbeta med den här frågan. 

Ser vi till forskning och statistik så löper en deltidsanställd högre risk att bli sjukskriven och drabbas av ohälsa. Deltidsarbete påverkar även den enskildes inkomst och pension negativt.

Görs för att spara pengar

Ser vi till Tidöpartiernas krav på försörjning ligger det med 2023 års nivåer på 27 360 kronor. Som det ser ut i dag är det många av Kommunals medlemmar som inte kommer upp i dessa nivåer. I årets lönerevision är det 366 stycken medlemmar som ligger under den summan (av 1 434 totalt).

Kommunen har aldrig ifrågasatt heltidsarbetet inom de manligt dominerade yrkena. Det påvisar vilken otrolig obalans det finns på arbetsmarknaden här i Vänersborg.

Vi från Kommunal har därför efterfrågat en uträkning eller uppskattning på hur mycket kommunen anser att man kommer att spara på detta, eftersom det görs i besparingssyfte, men ingen har gett oss några svar. 

Kommunen har aldrig ifrågasatt heltidsarbetet inom de manligt dominerade yrkena. Det påvisar vilken otrolig obalans det finns på arbetsmarknaden här i Vänersborg. 

Ojämställt arbetsliv

Är du kvinna och arbetar i ett kvinnodominerat yrke ska du räkna med att du får jobba deltid. Ofta på grund av att du inte blir erbjuden heltid eller att arbetsmiljön och schemat är så pass dåliga att du inte orkar arbeta heltid.

Här kan vi också se till statistik från Arbetsmiljöverket över arbetsrelaterad ohälsa som talar sitt tydliga språk. Fler kvinnor än män uppger att de har besvär med hälsan och hög arbetsbelastning är den största förklaringen. 

Så kan vi inte ha det i Sverige 2023. Det som håller på att hända är att man skapar ett ohållbart, ojämställt arbetsliv där kvinnor i alla åldrar slits ut, har låga inkomster och liten eller ingen möjlighet att påverka sitt arbetsliv. 

Dags för Vänersborg att stå för sin vision

Att göra heltidsarbete till norm är en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna som kan genomföras lokalt. Låt oss inte göra det till ett projekt som kommunens politiker kan välja bort. Det får förödande konsekvenser för vårt lokalsamhälle och för individer. 

Kommunens vision är ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”. Det är dags för kommunen att leva upp till sin vision.