I många yrken som är skiftgående ges medarbetarna en kortare sammanhängande veckovila än kollegorna som arbetar dagtid måndag till fredag. Hur vanligt detta upplägg än är, så är det både märkligt och bakvänt, då all forskning pekar på att de som jobbar oregelbundna tider har ett större behov av en sammanhållen veckovila. 

Dagens regler ger intrycket av att veckovilan är en klassmarkör där skiftarbetare är lägre ställda. Nu är det dags att Kommunal tar tag i frågan om veckovilan.

På tiden att vi kräver mer

I min roll som facklig företrädare på Göteborgs Spårvägar pratar jag dagligen med medlemmar som känner sig trötta och slitna. I Sveriges näst största stad är vi sektionen som organiserar såväl spårvagnsförare som anläggningsarbetare och verkstadspersonal.

I vår bransch kommer det alltid att finnas ett stort behov av skiftarbetare för att möta resenärernas efterfrågan på trafik under dygnets alla timmar. Gott så – vi finns ju här för resenärerna. 

Många av våra medlemmar älskar att gå till jobbet, men med dagens korta och oregelbundna veckovila har de dåliga förutsättningar att planera sitt liv utanför arbetet. Likadant ser det ut också i många andra branscher, och det är något som vi i Sveriges största LO-förbund behöver komma till rätta med.

Fram till dess att politikerna ändrar i arbetstidslagen, bör Kommunal i samtliga avtal verka för att våra skiftarbetande medlemmar får en sammanhållen veckovila som motsvarar den för de som jobbar måndag till fredag

Det är på tiden att vi höjer blicken och kräver mer. Att vi växlar upp i våra ansträngningar att uppnå ett hållbart arbetsliv för alla våra medlemmar, men också att vi strävar efter att ge dem ett bra liv utanför jobbet.

Fram till dess att politikerna ändrar i arbetstidslagen, bör Kommunal i samtliga avtal verka för att våra skiftarbetande medlemmar får en sammanhållen veckovila som motsvarar den för de som jobbar måndag till fredag, och följaktligen kräva 60 timmar i stället för dagens 36 timmar.

Vilan behöver säkerställas

Medarbetare som jobbar vanliga veckodagar har generellt sett en mer regelbunden och förutsägbar arbetsmiljö som medför stabilitet i vardagen och ordentligt med tid för återhämtning. Därför behövs det en särskild reglering för de som jobbar oregelbundna tider och helger, för att säkerställa att de får tillräcklig tid för återhämtning och vila. 

Det är en förutsättning för att deras arbetsmiljö ska bli hälsosam och för att deras välbefinnande och arbetsprestationer ska kunna bibehållas över sikt. Men det finns flera viktiga argument att beakta.

  • Hälsa

Skiftarbete är fysiskt och mentalt påfrestande. Längre veckovila kommer att medföra att den enskilde får bättre återhämtning och minskar risken för utbrändhet och andra hälsoproblem.

Skiftarbete kan dessutom vara en stressfaktor i sig. Genom att avtala om längre veckovila kan vi bidra till en minskad stressnivå för stora medlemsgrupper. För våra medlemmar ska hålla ett helt arbetsliv.

  • Sömn

Skiftarbetare kan ha svårt att etablera regelbundna sömnvanor på grund av ständigt föränderliga arbetsscheman. Med utökad veckovila kan de skapa en mer normal dygnsrytm, vilket leder till bättre sömnkvalitet och mer vilsamma vilodagar.

  • Arbetsprestation

Skiftarbetare som inte får tillräcklig återhämtning kan få svårt att prestera på sin arbetsplats. Att ge dem längre veckovila leder till bättre fokus, energi och produktivitet när de väl är på jobbet, vilket kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet i arbetet.

  • Familjeliv och socialt liv

Genom att ge skiftarbetare längre veckovila ökar deras möjligheter att spendera tid med familj och vänner. Detta bidrar till en bättre balans i livet, förbättrar relationer och ger dem möjlighet till rekreation och ett socialt liv.

Dags att höja ambitionsnivån

Det finns alltså många uppenbara vinster att hämta hem för Kommunal genom att avtala om längre veckovila. Både för den enskilde medlemmen, för vårt förbund och för våra arbetsgivare. Sist men inte minst blir samhällsvinsten avsevärd när ett fackförbund av vår storlek åstadkommer detta.

Det är dags att höja ambitionsnivån nu. Vi kan inte sitta på händerna och vänta på politisk medvind i denna viktiga fråga. Låt oss ordna det själva i stället.