Jag kommer till hemtjänstenheten där jag jobbar som undersköterska, och får mitt arbetskort där det står vilka vårdtagare jag ska besöka under mitt arbetspass. Arbetskortet är planerat ner till varje minut, med för korta tider mellan besöken för att ta sig från en adress till en annan. 

Tid för pauser eller oförutsedda händelser, eller att ta sig till lokalen och gå på toa finns inte. Detta är ett återkommande problem trots att personalen uppmärksammar chefer och samordnare om detta. 

Jag ringer min chef

Jag kommer efter i schemat, och jag tänker att jag inte ska behöva korta ner min obetalda lunchrast på grund av systematiskt stressig och tajt planering. Därför ringer jag min chef och säger att jag ligger efter i mitt arbetskort, att jag inte kommer att hinna gå till alla på grund av för tajt planering och för korta tider mellan besöken hos vårdtagarna. 

Inte mitt ansvar

Chefen säger att jag ska ringa runt till kollegor och fråga om någon kan hjälpa mig, men jag känner att det inte är mitt ansvar. Dessutom tar det tid som jag inte har att ringa runt, så jag säger att jag inte vill göra det.

Sedan föreslår jag själv att jag tar bort ett av mina planerade besök och säger att jag inte kommer att gå dit, och att det nu blir chefens ansvar att ta hand om det besöket. 

När jag jobbar nästa dag får jag höra av två kollegor att de vid flera tillfällen inte hunnit ta lunchrast, att de hade hoppat över den för att hinna. Två andra kollegor tar egen bil i jobbet.

Efter ett surt svar, tar hon tillslut bort ett besök från mitt arbetskort så att jag kommer ifatt med tiden och hinner bättre. Men jag måste ändå korta ner tiden för några besök för att hinna.

Sedan skriver jag ett tillbud på detta, och hoppas att alla andra kollegor som också upplever samma problem gör samma sak, och slutar att försöka vara “duktig”. 

Avskaffa minutstyrningen

När jag jobbar nästa dag får jag höra av två kollegor att de vid flera tillfällen inte hunnit ta lunchrast, att de hade hoppat över den för att hinna. Två andra kollegor tar egen bil i jobbet. 

Hemtjänsten behöver tilldelas mer pengar och vårt planeringssystem behöver bytas ut till ett bättre och mer effektivt system. Minutstyrningen behöver avskaffas. 

Sluta låtsas att allt är bra

Personalen måste sluta att vara “duktig” och försöka “fixa” för att det ska fungera. Det leder bara till att problemen befästs i verksamheten och blir mer regel än undantag. Cheferna behöver lyssna på personalen och göra de nödvändiga förbättringar som krävs för att skapa en bra och sund arbetsmiljö som gör hemtjänstarbetet till ett attraktivt jobb. 

Cheferna behöver säga ifrån uppåt – till politikerna – att det inte fungerar och att budgeten inte går att hålla. Vi måste sluta låtsas att allt är bra.