Nu ska Sala kommun testa att införa kortare arbetsveckor i äldreomsorgen. Nästa år ska både dag- och nattpersonalen på Björkgårdens äldreboende jobba två timmar mindre i veckan, något Sala Allehanda rapporterat om. 

Undersköterskan Sofie Starck ser fram emot det, men hade helst velat att man testade kortare arbetstid än så. Hon hoppas att det blir möjligt att ta bort ett arbetspass i månaden i stället för att jobba två timmar mindre varje vecka.  

– Om vi får ta bort ett arbetspass kanske det blir mer kännbart, men att ta bort två timmar varje vecka blir nog för lite, säger Sofie Starck.

”Folk blir inte friska pang bom”

Förhoppningen med pilotprojektet är dels att få ner sjukfrånvaron på Björkgården, dels få fler att vilja jobba där. Men för att det ska kunna ske behöver arbetsgivaren ha tålamod, enligt Sofia Englund, sektionsordförande på Kommunal lokalt. 

– Våra medlemmar behöver få återhämtning så vi tycker det här är jättebra. Vi hoppas dock att man håller i detta och har tålamod, då man kanske inte ser effekten med en gång. Folk blir inte friska pang bom, säger hon. 

Kommunen uppskattar att projektet kommer att kosta motsvarande tre undersköterskors heltidstjänster, något man hoppas kunna få tillbaka ekonomiskt om sjukfrånvaron minskar, enligt Camilla Runerås (S), äldre- och omsorgsnämndens ordförande. 

”Vi hoppas på ett bra resultat så att vi kan sjösätta det på alla äldreboenden”, säger Camilla Runerås till Sala-Allehanda.