Att minska heltidsmåttet är ett krav som anställda i äldreomsorgen länge fört fram. Kommunal har ett kongressbeslut på att driva frågan om en arbetstidsförkortning till 30 timmar per vecka.

Hittills har arbetsgivarna ställt sig kallsinniga. Dock inte på Öland.

I höstas införde Mörbylånga kommun 85 procents tjänst med heltidslön för anställda i Degerhamns hemtjänstgrupp. Orsaken var personalbristen på södra Öland och erbjudandet gav resultat med flera nya sökande.

Deltidsjobb ska ge heltidslön i Mörbylånga.

De får heltids­lön för deltid

Arbetstider

Även på norra Öland är det svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Den enkät KA gjort om personalbristen i landet visar att Borgholm är en av de kommuner som tvingats ställa in eller skjuta upp insatser till de gamla.

Cecilia Laneborg Johnsson är skyddsombud på Åkerbohemmet i Löttorp och berättar att personalen jobbat mycket övertid på grund av svårigheten att få tag på vikarier. I oktober bjöd Kommunal in personal, politiker och chefer till ett möte.

– Vi berättade att det är tufft och vi behöver mer personal, säger Cecilia Laneborg Johnsson.

Politikerna lyssnade

På mötet lyfte personalen att kortad arbetstid skulle förbättra arbetsmiljön. Och det gav resultat. Nu har Borgholms kommun bestämt att testa modellen med 85 procents tjänst med heltidslön på Åkerbohemmet.

– Det är väldigt svårt att rekrytera överlag och speciellt på norra Öland så det här är ett försök för att se om det kan locka nya sökande, säger socialchef Anna Hasselbom Trofast.

Den kortade arbetstiden gäller de som jobbar heltid och är fast anställda eller har vikariat på minst tre månader. Det börjar i mars och ska pågå i ett år för att sedan utvärderas.

Om försöket blir lyckat kan det bli arbetstidsförkortning på fler arbetsplatser. 

– Det är flera effekter vi vill komma åt, som att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön, säger Anna Hasselbom Trofast.

Cecilia Laneborg Johnsson hoppas att hela äldreomsorgen i kommunen så småningom ska få ett kortat heltidsmått. Vårdtyngden är tuff med många dubbelbemanningar. När heltid som norm infördes i kommunen tog det inte lång tid innan flera gick ner i tid för att de inte orkade. 

– Nu kan de gå upp till heltid igen och få en lön som det går att leva på. Det är en jämställdhetsfråga tycker jag.