I Tidaholm har nattpersonalen i mer än två år kämpat mot att nattpassen som var 10 timmar eller längre skulle kortas till 9 timmar. Kortare nattpass skulle betyda fler pass och många har, enligt Kommunal, hotat att säga upp sig.

Nattpersonalen har gjort namninsamlingar och skrivit brev till både politiker och tjänstemän. Men det var först när kraven på 11 timmars dygnsvila skärptes och nya schema skulle tas fram blev det ett nytt läge. 

– Enhetscheferna såg att det inte gick att korta nätterna. Arbetsgivaren upptäckte att längre nätter underlättar för att lägga schema och även för dag- och kvällspersonalen. Då fick vi igenom kravet, säger Monica Karlén, undersköterska och Kommunals fackliga företrädare med arbetsmiljöansvar.

Sedan några veckor tillbaka har Kommunal och kommunen enats om att nattpassen blir 9 timmar och 45 minuter.

Längre nattpass är en facklig seger

– Medlemmarna ser det som en facklig seger, de är jätteglada för detta. De har verkligen kämpat för mer arbetstid på natten, säger Monica Karlén.

Att nattpersonalen får behålla de längre passen betyder att de får fler dagar mellan nattpassen och därmed bättre återhämtning.

Danilo Mihajlovic är personalkonsult i Tidaholm. Han säger att det finns flera skäl till att nattpassen inte kortades. Men att de skärpta kraven på dygnsvila tvingar alla arbetsgivare att titta på schemat på ett annat sätt.

– Det som är positivt är att vi tänkte på ett nytt sätt och hittade en längd på passen som är i linje med vad arbetstagarna önskade och att vi kunnat lösa frågan utan större meningsskiljaktigheter, säger Danilo Mihajlovic.

Oskarshamn förlänger arbetspass

Även i Oskarshamn har Kommunal kämpat mot kortare nattpass på nio timmar och lyckats behålla tio timmars nätter. När nu kraven på dygnsvila skärpts har vissa nattpass i socialförvaltningen förlängts till 10 timmar och 30 minuter på helgerna.