Är det möjligt att få kortare dygnsvila än 11 timmar?

SVAR: Ja, det är möjligt att göra ett undantag i schemaläggningen, men det måste finnas ett behov för det. Detta gäller endast verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet och kräver MBL-förhandling. Arbetsgivaren ska ha ett underlag som beskriver att det är nödvändigt.

Undantaget ska inte användas systematiskt men gör det möjligt att dygnsvilan förkortas med två timmar till nio timmar. 

Vad gäller om jag haft schemalagt nio timmars dygnsvila, när får jag kompensation?

SVAR: Då du ska du kompenseras två timmars vila direkt vid nästa dygnsvila, som då blir 11 plus 2 timmar vilket blir 13 timmar. Detta ska ligga i schemat.

Går det att arbeta övertid?

SVAR: Ja, det är möjligt.

Kan arbetspasset bli längre om det händer något oväntat?

SVAR: Ja, det kan vara så att en oförutsedd händelse gör att 

du får stanna kvar på jobbet. Om det är så att din dygnsvila blir kortare än 11 timmar har du rätt till kompenserande dygnsvila. (se nedan) 

Vad gäller för kompenserande vila vid oförutsedd händelse?

SVAR: I första hand ska arbetsgivaren ge kompenserande vila direkt vid nästa dygnsvila, om det inte är möjligt på grund av objektiva skäl (till exempel att en specifik kompetens saknas), så ska arbetsgivaren lägga ut kompenserande dygnsvila inom 14 dagar. 

Och är det så att arbetsgivaren ger dig kompenserande vila på ett redan inplanerat arbetspass så ska du inte få löneavdrag. 

Kan ett pass som innehåller både arbete och jour bli längre än 13 timmar?

SVAR: Ja, det är möjligt att göra undantag. I första hand är det 13 timmars arbetspass som gäller om du arbetar i äldreomsorgen, sjukvården eller annan dygnet-runt-verksamhet med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Men efter MBL-förhandling finns möjlighet till undantag. 

Då kan ett pass som innehåller både arbete och jour bli max 20 timmar. Direkt efteråt ska det ligga kompenserande vila som är lika lång som arbetspasset.

I verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet finns dessutom möjligt att söka dispens för 24 timmar för pass där arbete och jour kombineras. Det kan till exempel gälla ambulanssjukvård. 

Vad gäller för dig som är personlig assistent?

SVAR: Här gäller också dygnsviloreglerna. Det går att göra undantag för arbetspass upptill 24 timmar för pass innehåller både arbete och jour. Det gäller personliga assistenter som arbetar bilaga J. Då krävs MBL-förhandling. Dessa regler börjar gälla den 1 februari 2024.

Vad gäller inom övrig LSS och räddningstjänst?

SVAR: Här gäller också dygnsviloreglerna. Det går att göra undantag för arbetspass upptill 24 timmar för pass innehåller både arbete och jour. Då krävs MBL-förhandling och att dispens söks. Dessa regler börjar gälla den 1 februari 2024.

Kan dispens sökas för fler verksamheter?

SVAR: Ja, dispens kan sökas för fler verksamheter än LSS och räddningstjänst. Detta gäller pass upptill 24 timmar där arbete och jour kombineras. Men för att söka dispens ska arbetsgivaren ha prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten på annat sätt. En MBL-förhandling krävs. Detta gäller verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. 

Om chefen beordrar mig att ta ett extrapass kan jag säga nej då utifrån reglerna om dygnsvila?

SVAR: Nej, men om du har särskilda skäl ska du beskriva orsaken till att det inte är möjligt att jobba.

Kan chefen beordra mig arbete om jag inte fått 11 timmars dygnsvila?

SVAR: Ja, men inte om du har en innestående kompensationsvila som inte ännu är reglerad. Då ska du först få kompensation för den dygnsvilan som du förlorat. 

Källa: Kommunal, SKR