Från och med november mer än fördubblas lägsta lönen för att få arbetstillstånd i Sverige för den som kommer från ett land utanför EU.

Förändringen kommer efter ett förslag av regeringen och SD som vill att den nya lönen ska garantera att arbetskraftsinvandrarna har en god försörjning.

Flera kommunalare har reagerat på att den nya lägsta lönen på 27 360 kronor är högre än den lön som många kommunalare tjänar i dag.

Nu har sektionen i Umeå valt att kalla Umeå kommun till förhandling om förbättrade arbetsvillkor och högre löner som en följd av de nya kraven i arbetstillståndet och konsekvenserna av det.

– Det var siffran på vad som är en god försörjningsinkomst och följderna av det som fick oss att reagera, säger Ethel Henriksson.

Skamligt låga löner

Hon förklarar att många medlemmar har svårt att klara sin försörjning.

– Vissa har skamligt låga löner. Vi behöver en lön att leva på. Vi har medlemmar som arbetar heltid och inte har råd att åka bort på semester och oroar sig för hur det ska gå med ekonomin om de skadar sig eller bli sjuka. 

Men det finns fler orsaker till att höja lönenivåerna i kommunen enligt Ethel Henriksson. Hon berättar att man under lång tid haft diskussioner i samverkansgrupper om hur man ska kunna lösa bemanningen inom välfärden.

Arbetstillstånd och god försörjning

Den som kommer till Sverige för att arbeta från ett land utanför EU måste ansöka om arbetstillstånd från Migrationsverket. 

För att det ska beviljas måste lönen i dag vara minst 13 000 kronor och lägst i samma nivå som kollektivavtalslönen för yrket man ska arbeta i.

Från och med 1 november höjs den lägsta gränsen till att vara 80 procent av den svenska medianlönen, vilket i dag innebär 27 360 kronor. 

Det ska enligt regeringens förarbeten motsvara en god försörjning.

– Umeå är en bra stad att bo i. Om lönerna skulle höjas skulle vi kunna locka fler kollegor att flytta hit. Det vore en progressiv lösning som skulle göra Umeå till en föregångsstad, säger hon.

Begärt förhandling med kommunen

Hon vill att kommunen ska se över om det vore möjligt att höja lönerna för alla.

– 27 360 kronor  som en ingångslön är inte en utopi. Räkna på var det skulle kosta. Ställ det mot vad det kostar att ta in hyrpersonal. 

Kommunen är kallad till förhandling den 19 oktober men än har hon inte fått något svar från kommunen om det blir då. 

– Vi ser fram mot en intressant förhandling. Bättre schema med ökad delaktighet, en bemanning där man inte behöver stressa ihjäl sig och höjd lön, det skulle göra Umeå till en attraktiv arbetsgivare för många, säger hon.

Fotnot: förhandlingen i Umeå är framflyttad till den 6 nov