Det finns en oro i Skellefteå kommun. När det förhöjda försörjningskravet för att få arbetstillstånd börjar att gälla den 1 november kan följden bli att 200 av kommunens anställda inte får sina tillstånd förlängda av Migrationsverket.  

– Vård och omsorg kommer att påverkas, säger förhandlingschef Kim Bodén som tagit fram uppgiften. 

Joakim Lundin, personalchef i Skellefteå menar att det är fler sektorer i kommunen som berörs.

– Det gäller måltidspersonal och personal inom barnomsorgen också. Det blir tufft på många områden. Många av dem arbetar i yrken där det redan är tight, säger, säger han.

Svårt att rekrytera till välfärdsjobb

Bakgrunden är att den som kommer från ett land utanför EU och söker arbetstillstånd i Sverige från och med 1 november måste få en lön över 27 363 kronor för att tillståndet ska beviljas.

I Skellefteå kommun där siffrorna för arbetslösheten tillhör de lägsta i landet är det i dag hård konkurrens om arbetskraften.

Det har gjort att det är svårt att få tag i personal till kommunens välfärdsjobb.

– Vi arbetar aktivt med det. För oss handlar det ju om att få folk att vilja flytta hit. Vi behöver både folk från andra länder och andra delar av landet, säger Joakim Lundin.

Kan inte påverka

– Om vi har otur och tappar de här personerna, då får vi en personalbrist, säger Kim Bodén.

Vad kan ni göra för dem som drabbas?
– Det vi kan göra är att erbjuda dem en kollektivavtalslön. Sedan är det utanför vår kontroll. Det här är ett beslut som fattats i regeringen och riksdagen. Det är ingenting som vi kan påverka, säger Joakim Lundin.

Han menar att det vore omöjligt att höja lönerna för dem det gäller. Skellefteå kommun har 2 200 anställda med en lön som ligger lägre än försörjningskravet i dag. 

Skellefteå kommun

7 500 personer är tillsvidareanställda i kommunen. 1 500 är visstidsanställda.

2 200 har en lön som ligger under 80 procent medianlönen.

Källa: Joakim Lundin, personalchef Skellefteå kommun

Medarbetare kan bli irriterade

– I teorin skulle vi kunna höja en lön för någon som söker arbetstillstånd till försörjningskravet. Det som kan hända då är att andra medarbetare med samma löneläge kan bli irriterade, säger Joakim Lundin och menar att om de i nästa steg skulle höja även deras löner skulle det i förlängningen riskera en ökad inflation i landet om alla arbetsgivare höjde lönerna.

Kim Bodén understryker att nivån för försörjningskravet kommer att öka nästa år.

– Det talas om 27 363 kronor, men det som gäller är 80 procent av medianlönen i Sverige. Nästa år när medianlönen höjs kommer försörjningskravet att bli högre. 

Hon är bekymrad över att det då kommer att bli fler medarbetare som drabbas.