Kommunal i Umeå har kallat kommunen till förhandling för att få upp lönerna till samma nivå som krävs för att få ett arbetstillstånd i Sverige. En nivå som från och med nästa vecka ligger på 27 363 kronor.

Nu ställer sig även Kommunal Norrbotten bakom kraven som ställs i Umeå – något Norrbottens-Kuriren var först att berätta om. Marianne Engberg menar att det är många av hennes medlemmar som inte får så mycket i lön från sina arbetsgivare.

– Vi har ganska många medlemmar som inte når upp till medianen som regeringen lagt för att man ska klara sin försörjning.

Marianne Engberg,
avdelningsordförande för
Kommunal Norrbotten.

Behöver höja lönen med 6000

Hon berättar om en ensamstående mamma hon träffade häromdagen som arbetar som sjukvårdsbiträde.

– Hon skulle behöva en löneökning på drygt 6 000 kronor för att komma upp i lönen. ”Hur ska jag försörja mig då”, frågade hon mig.

I Norrbotten är just nu konkurrensen om arbetskraften hög. Bristen på särskilt vård och omsorgspersonal är stor. Därför tycker Marianne Engberg inte bara att lönerna behöver komma upp för att medlemmarna ska ha en god levnadsstandard utan också för att de som kommit till Norrbotten på arbetstillstånd ska kunna stanna.

– Vi skulle behöva bli fler inte färre. Det stängs boenden för att det inte finns personal. Vi har inte råd att förlora de här människorna.

Sonja Höök och riksdagshuset.

Höjda lönekravet

”Regeringens politik visar att vi har så låga löner att vi borde bli utvisade”

Debatt

”Alla är förtvivlade”

Hon menar att de som drabbas är många fler än de som kanske tvingas lämna landet på grund av deras löner är för låga för att få arbetstillståndet beviljat. 

– Alla är förtvivlade både de som har arbetstillstånd och deras kollegor. På många arbetsplatser kommer det att bli svårt att få arbetet att fungera om man blir för få. Hur ska det lösa sig? Arbetsgivarna måste göra något.

En möjlig lösning som hon ser är att höja lönen för alla så att alla anställda kommer upp i löner över försörjningskravet.

I dagsläget har det inte gjorts någon framställan om förhandling om förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivare gjorts i Norrbotten, men det kan komma.

– Vi kommer att följa förhandlingarna i Umeå noga och se vad som händer där.