Vilka berörs av avtalet?

Omkring 30 000 personliga assistenter berörs, som jobbar i kooperativ och företag som har arbetsgivarorganisationen Fremias avtal med Kommunal för personlig assistans. Bland de större arbetsgivarna finns till exempel kooperativen JAG och GIL. Det nya avtalet gäller till och med den 31 oktober 2025.

Vilka löneökningar blev det?

Lönerna höjs enligt det så kallade märket, de löneökningar som fack och arbetsgivare inom industrin förhandlade fram i våras. Det innebär för personliga assistenter att lönerna ökar i år, från den 1 oktober, med i genomsnitt 993 kronor. Och nästa år, också den 1 oktober, höjs lönerna med ytterligare 875 kronor i genomsnitt. Löneökningarna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad en viss löneökning. 

Vad innehåller avtalet mer?

Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor den 1 januari 2024 till 22 044 kronor och den 1 januari 2025 med ytterligare 875 kronor. Ny lägstalön 2025 blir då 22 919 kronor.

En stor förändring är att uppsägningstiden för assistenter förlängs från 14 dagar till en månad, oavsett anställningsform. Men då krävs att man varit anställd i minst 10 månader. Förändringen träder i kraft den 1 oktober 2024. Samma förändring infördes tidigare i år på Vårdföretagarnas avtal.

Detta är något som Kommunals förhandlare lyfter fram som en framgång och som avtalsdelegationen var nöjda med.

Finns det något ni inte fick igenom?

– Vi hade flera yrkanden om villkorsförbättringar, bland annat vad gäller jour, men man får inte allt i en förhandling, säger Kommunals ombudsman Farhad Abedin.

Ersättningar och tillägg höjs med 4,1 procent den 1 januari 2024 och med ytterligare 3,3 procent den 1 januari 2025. Här blir det alltså ingen större höjning av jourersättningen som i Vårdföretagarnas avtal. Men jourersättningen i Fremias avtal var högre redan innan.

I avtalet finns också med att lönesamtal ska dokumenteras skriftligen, från och med den 1 oktober 2024. Det här är något som Kommunal drivit hårt i årets avtalsrörelse på samtliga avtal.

Vad säger arbetsgivarna?

Det gamla avtalet gick ut den 30 september. Fremias biträdande förhandlingschef Jasmina Helander förklarar varför det dröjt med ett nytt avtal:

– Det har tagit lång tid. Vi har haft olika ingångar. Assistansersättningen höjdes med bara 2,5 procent och har historiskt höjts väldigt lite. Och samtidigt har vi ett historiskt högt märke. Det är det som gjort att det tagit lång tid, säger hon.