Vi förstår att många blev besvikna på att de nytecknade kollektivavtalen för bussförare inte innehöll mer av de arbetsmiljöfrågor som många, inte minst i Stockholms län, har efterfrågat. Men med den rådande inflationen gjordes bedömningen att det centrala var att få igenom märket i förhandlingarna med arbetsgivarsidan.

Det kan också vara så att det funnits skilda meningar om vad som var det viktigaste att få igenom i olika delar av landet. Så är det ju när ett rikstäckande avtal tecknas.

Skriv avvikelser, ta pauser

Ett undertecknat avtal innebär dock inte att kampen för att komma till rätta med de missförhållanden som råder i Stockholms kollektivtrafik är över. Men det är en kamp som måste föras på flera olika nivåer.

Det viktigaste är det som sker på arbetsplatsen. Se till att använda alla verktyg som finns i verktygslådan. Skriv avvikelserapporter. Ta de pauser som ni har rätt till. För vidare missförhållanden till skyddsombud och fackliga företrädare. Samarbeta med era arbetskamrater och påminn varandra om att det bara fungerar om alla hjälps åt. Håll också i det över tid. Det är ett maraton, inte ett sprintlopp.

Här är det viktigt att vi är många som organiserar oss, aktiverar oss och utbildar oss i Kommunal. Om man vet sina rättigheter är det också lättare att hävda dessa mot arbetsgivaren.

Kampen för förbättringar ska inte bara ske på den enskilda arbetsplatsen. Det är en gemensam kamp där vi som företrädare på sektions- och avdelningsnivå bär ett ansvar.

Vi måste länka samman alla delar i vår fackförening. Kampen för förbättringar ska inte bara ske på den enskilda arbetsplatsen. Det är en gemensam kamp där vi som företrädare på sektions- och avdelningsnivå bär ett ansvar.

Dels genom förhandlingar med arbetsgivaren, dels genom samarbete med andra fackföreningar och aktörer som vill skapa förändring.  

Orimliga arbetsförhållanden

Men det är också viktigt att vi får med oss den allmänna opinionen. I Stockholmsområdet är det nästan 900 000 personer som reser kollektivt varje dag. De vill att deras resa till och från arbetet, till och från barnens skola och fritidsaktiviteter ska vara säker, trygg och förutsägbar.

Det är bara möjligt om bussförarna har en rimlig arbetsmiljö. Här måste vi som avdelning bli bättre på att belysa bussförarnas situation så att gemene man förstår hur orimliga arbetsförhållandena är.

Rikta ilskan åt rätt håll

Det är dock viktigt att vi riktar ilskan åt rätt håll. Det är arbetsgivarna som medvetet försämrar arbetsmiljön och skär minuter i schemat för att maximera sina vinster. Det är orimligt att tro att den bussförarbrist som råder ska lösas enbart genom fler utbildningsplatser. Bussföraryrket måste också vara ett yrke man vill stanna kvar i. Annars kommer bristen på bussförare att bestå.

S i Stockholm måste leverera

Slutligen är kollektivtrafiken en politisk fråga. Vi är övertygade om att den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Region Stockholm måste börja ta tillbaka kollektivtrafiken i offentlig regi. Men tills det är gjort måste de också börja ställa ordentliga krav i upphandlingarna så att dessa inte vinns på bussförarnas bekostnad.

Det här måste vara något som vi trycker på i vår facklig-politiska samverkan. Kommunal Stockholms län ska vara tydliga med att vi förväntar oss verkliga resultat.

Rimliga arbetsförhållanden ska inte vara en utopi. Om vi arbetar tillsammans kan vi försätta berg.

Tisdag 24 oktober klockan 12

Arrangerar Kommunal Stockholms län tillsammans med Seko Stockholm och Seko tunnelbanan en manifestation utanför Landstingshuset under parollerna: ”30 år av försämringar!”, ”Nu får det vara nog!”, ”Värna säkerheten”, ”Stoppa vinstjakten” och ”Återta kollektivtrafiken i offentlig regi”.