Visst ska vi medlemmar kunna gnälla.

Vi ska gnälla över att allt fler går ur förbundet. Vi ska gnälla om varför de lämnar. 

Vi ska gnälla över bristen på vila, våra nuvarande arbetsvillkor, löner och ersättningar både till Kommunal, våra arbetsgivare, politiker och till medborgare (och visst kan vi göra det i olika kanaler). 

Vi måste gnälla om bristen på information från förbund, regioner och sektioner. Gnälla om bristen på öron som lyssnar på våra krav. Vi måste gnälla om den totala avsaknaden i delaktighet av beslut. Vi måste gnälla över den anonymitet som våra förtroendevalda lever i. 

Medlemmar kan gnälla – inte de andra

Men de som inte är medlemmar, oavsett varför, ska sluta gnälla över att vårt kollektivavtal inte ger vad dom vill ha. 

Vi som är medlemmar försöker få förändring genom medlemskapet. Vi vet att ensam inte är stark utan att gemenskapen i organisationen gör oss starkare tillsammans. 

Jag tror att vi skulle gynnas av att få en organisation inom Kommunal som bara ”bussförare mfl” tillhör. En yrkesklubb.

Pandemin kom, och tog bort mycket. Bland annat alla fysiska möten, men pandemin kom med digitala alternativ. Låt oss använda dessa för att kunna bli delaktiga i det fackliga arbetet som sker och som borde vara förbundets största verksamhet. 

Inför en yrkesklubb

Här kommer fem förslag på hur Kommunal kan arbeta för att komma närmare oss bussförare:

  1. Vi behöver få större delaktighet i avtalsförhandlingarna. I dag lämnar Kommunal över sina/våra krav till arbetsgivaren som sedan kommer med ett motbud. Jag menar att Kommunal måste lägga fram sitt/vårt krav också till oss. Och att vi medlemmar som är berörda av avtalet får information om vad som blir våra krav. 
  2. Förbundet borde lämna information till oss som berörs av ett avtal om vilka som representerar oss och hur de blivit utsedda att bli våra representanter. 
  3. Vidare borde det finnas öppna forum för medlemmar att följa upp vilka avtalsmotioner som skickats in, vilka som blev prioriterade och vilka som fattade beslut om det. 
  4. Vi vanliga medlemmar som vill engagera oss måste kunna få bättre information om vi vill ha det. Alla medlemmar vill inte ha all information, men vi som vill ha det får den inte heller. Det borde vi försöka ändra på. 
  5. Jag tror att vi skulle gynnas av att få en organisation inom Kommunal som bara ”bussförare mfl” tillhör. En yrkesklubb. Där vi som har BBA (Bussbranschavtalet) kan höra hemma. Vi kanske inte blir stora, men vi skulle lättare kunna visa vilka krav vi har, få relevant information och få stöd och hjälp av personer som kan vårt jobb och våra villkor. 

Med ett starkt Kommunal kan flera bussförare komma tillbaka (mot ett allt svagare som många överger)!