Alla scheman inom äldreomsorgen i Ljusdal ska göras om.

Det står klart trots att de bara varit i gång sedan de skärpta reglerna om 11 timmars dygnsvila startade 1 oktober. 

Kommunen vill införa nya helgtjänster och kortare arbetstid för att få personalen att trivas och stanna kvar.

– Många tycker att våra nya scheman är skit och upplever att de inte alls varit delaktiga. Eftersom vi inte fått rätt förutsättningar har man vänt det till att 11 timmars dygnsvila blir något dåligt, säger Rebecca Franzén, undersköterska, arbetsplats- och skyddsombud inom hemtjänsten i Färila utanför Ljusdal.

Grafik: Elin Steen

”Förstår att personalen inte är nöjd”

Verksamhetschefen för äldreomsorgen i kommunen tycker inte heller att det blivit bra:

– Inget schema som kom från 1 oktober var bra, varken för medarbetarna eller för budgeten. Jag vet och förstår att personalen inte är nöjd. Tyvärr fick medarbetarna ingen chans att vara med. Men nu gör vi ett omtag, säger Tanja Westerblom.

Överens om arbetstidsförkortning

Omtaget består av nya scheman där det blir det upp till varje enhet att skapa scheman som fungerar för både verksamhet och personalgrupp.

Ett tjugotal undersköterskor, vårdbiträden och chefer gick en schemautbildning förra veckan för att lära sig lägga hållbara scheman utifrån de skärpta reglerna om dygnsvila. 

Kommunen ska snabbutreda om de kan införa helgtjänster och Kommunal och arbetsgivarna är också överens om att driva frågan om arbetstidsförkortning gentemot politikerna i kommunen. 

Från Kommunals sida har vi pratat om 35 timmars arbetsvecka. Det skulle ge mer luft i schemat och göra det lättare att lägga scheman som är individanpassade.

Rebecca Franzén, undersköterska, arbetsplats- och skyddsombud, hemtjänsten i Färila

Kravet ingår i en överenskommelse som säger att kommunen ska eftersträva 47 timmars veckovila oavsett vad direktiven säger (i dagsläget räcker det med 36 timmars veckovila).

– Vi tycker att det gynnar medlemmarna med en sammanhängande vila. Och det viktiga för vår del i överenskommelsen var att arbetsgivarna ska lyfta arbetstidsförkortning till politikerna. Från Kommunals sida har vi pratat om 35 timmars arbetsvecka. Det skulle ge mer luft i schemat och göra det lättare att lägga scheman som är individanpassade, säger Rebecca Franzén. 

Kortare arbetstid lockar personal

Att arbetstidsförkortning är framtiden för att kunna behålla och locka personal till äldreomsorgen är verksamhetschefen Tanja Westerblom övertygad om:

– Inom några år tror jag att hela äldreomsorgen behöver gå den vägen. Vi har sagt i överenskommelsen med Kommunal att vi ska driva det gentemot politiken.

Vilket är ditt bästa argument mot politikerna för att de ska besluta om arbetstidsförkortning?
– Att det skulle ge attraktiva arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. Vi måste tänka på kompetensförsörjningen och att vi behöver få in folk som vill jobba i äldreomsorgen, säger Tanja Westerblom.

Reseersättning för resurspassen

Delade turer och resurspass ökar ofta missnöjet bland personalen. Ljusdals kommun har kunnat se att sjukskrivningstalen ökar just när personalen ska ha resurspass. 

Lösningen som togs fram i samarbete med medarbetarna blev att alla fick lista tre olika enheter där man helst hade sina resurspass, och sedan kommer det att finnas möjlighet till miniintroduktioner med besök för att lära känna sina nya arbetsställen.

Det infördes en reseersättning mellan den ordinarie arbetsplatsen och arbetsplatsen där man hade sitt resurspass (det kan vara långa avstånd i Ljusdals kommun) och restiden till de arbetsplatser som ligger allra längst bort räknas också som arbetstid.

Ersättning för delade turer

När det gäller delade turer införde kommunen från 1 oktober en ersättning för de lediga timmarna under arbetspasset.

Ersättningen är 70 procent av den ordinarie timlönen per ledig timme, man kan också välja att ta ut det som tid vilket ger 42 minuter per ledig timme.