Vilken är veckovilan?

SVAR: Du som anställd har rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en sju dagars period enligt arbetstidslagen. Detta kallas veckovila. 

Vad har hänt?

SVAR: Inför att reglerna om 11 timmars dygnsvila skärptes gick SKR, Sveriges Regioner och Kommuner, ut med information om att veckovilan och dygnsvilan var två olika saker och inte kunde sammanfalla i tid.

Det betyder att veckovilan på 36 timmar och dygnsvilan på 11 timmar räknades ihop till vila på 47 timmar. Flera arbetsgivare lade också scheman så.

Men en ny dom från EU-domstolen ger ett nytt läge. Det anser både Kommunal och SKR. Enligt domen är dygnsvila och veckovila två fristående rättigheter.

Kommunal och SKR utreder nu om EU-domen påverkar avtalet och om det ska förhandlas i avtalsrörelsen 2024.

Innan det är klart kan veckovilan på 36 timmar också innehålla 11 timmars dygnsvila. 

Är det stopp för 47 timmar nu?

SVAR: Nej, SKR och Kommunal är eniga om att EU-domen inte är ett hinder för 47 timmars vila och att scheman fortsatt kan läggas på det sättet.

”Detta ska alltså inte uppfattas som en rekommendation om att avstå från att förlägga 47 timmars vila”, skriver både SKR och Kommunal på sina webbsidor.

Från vilket klockslag räknas dygnsvilan?  

SVAR: Dygnsbrytet i schemat har betydelse för hur dygnsvilan räknas.

Det kan vara olika dygnsbryt för olika individer, det ska ligga så att du har 11 timmars vila i varje 24-timmarsperiod. Dygnsbrytet är den tidpunkt då 24-timmarsperioden bryts i schemat.

Arbetsgivaren ska ange dygnsbrytet i schemat. Då kan varje enskild individ se vilket dygnsbryt den har. Dygnsbrytet kan alltså ligga på dygnets alla timmar beroende på hur schemat ser ut.

Det man behöver titta på och räkna på är att man får 11 timmars sammanhängande vila i varje 24-timmarsperiod. Dygnsbrytet ska vara samma hela schemaperioden. 

Grafik med exempel på dygnsbryt. Om man slutar 21.00 och har dygnsbryt vid 21.00 får nästa pass börja elva timmar senare, klockan 08.00. Om man slutar 21.00 och dygnsbrytet är kl 03.00 får nästa pass börja först kl 14.00.

Detta gäller anställda i anställda i kommuner och regioner (SKR), vårdföretag anslutna till Sobona som följer avtalet HÖK-AB.

Källa: Kommunal, SKR.

Fotnot: I en tidigare version av schemagrafiken angavs fel antal timmar i dygnsvilan. Detta är ändrat.